februari 26, 2015

Logopedie


Nederlands en Frans
Elke_DienstBel Manon Andrien
Bel 0471/76.12.08

Aanbod
Logopedische sessies van 30 of 60 minuten voor kinderen, tieners en volwassenen.

Wij zijn twee logopedisten met diverse achtergronden.

Mevr. Manon Andrien is een tweetalige (Frans/Nederlands) logopediste gespecialiseerd in stemtherapie en myofunctionele therapie.

Mevr. Hilde Brichau is een Nederlandstalige logopediste gespecialiseerd in leerstoornissen, afasie en neurologische stoornissen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Stemproblemen:

  • Organische stemstoornissen : stembandknobbels, stembandpoliep, stembandcyste, stembandverlamming, stembandtumor, stemmutatieproblemen, stemproblemen door veroudering (presbyfonie), …
  • Niet-organische stemstoornissen : geen letsel op de stembanden maar stemklachten zoals heesheid, stemvermoeidheid, keelschrappen, pijn in de keelregio, stemzwakte, beperking of onmogelijkheid bij het luid praten of roepen, …

Myofunctionele problemen:

Behandeling van foutieve mondgewoonten (open-mondgedrag, habitueel mondademen, infantiel slikken of tongpersen, vinger-, lip- zuigen/bijten) die een foutieve tongligging kunnen veroorzaken. Ze kunnen de bouw van de mond en de stand van de tanden veranderen.

Articulatiestoornissen:

Deze stoornissen bestaan uit het consistent foutief produceren van spraakklanken. De spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd.

Leerstoornissen:

  • Dyslexie : blijvende moeilijkheden bij lezen en spelling.
  • Dyscalculie : blijvende moeilijkheden bij rekenen en wiskunde.
  • Dyspraxie : blijvende moeilijkheden met fijne en grove motorische vaardigheden.
  • ADD – ADHD : gebrek aan concentratie met of zonder hyperactiviteit.

Taalontwikkelingsstoornis:

Blijvende stoornis in taalwerking en/of taalproductie. Het zijn moeilijkheden bij het begrijpen en het verwoorden wat men wilt vertellen.

Afasie:

Een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, …

Chronische spraakstoornissen:

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

  • neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen;
  • ziekte van Parkinson of Huntington;
  • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (MS, ALS, …);
  • hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar.

Terugbetaling?

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20180101.pdf

Contact:

Mevr. Manon Andrien :

manon@mcdb.be of manonandrienlogo@gmail.com

Mobiel : +32(0)471761208

Mevr. Hilde Brichau

hildebr@mcdb.be of hildebrichau@gmail.com

Mobiel: +32(0)477413899