Aanbod:
Logopedische sessies van 30 of 60 minuten voor kinderen, tieners en volwassenen.

Mevr. Hilde Brichau is een logopediste gespecialiseerd in leerstoornissen, afasie en neurologische stoornissen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Leerstoornissen:

  • Dyslexie : blijvende moeilijkheden bij lezen en spelling.
  • Dyscalculie : blijvende moeilijkheden bij rekenen en wiskunde.
  • Dyspraxie : blijvende moeilijkheden met fijne en grove motorische vaardigheden.
  • ADD – ADHD : gebrek aan concentratie met of zonder hyperactiviteit.

Taalontwikkelingsstoornis:

Blijvende stoornis in taalwerking en/of taalproductie. Het zijn moeilijkheden bij het begrijpen en het verwoorden wat men wilt vertellen.

Afasie:

Een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, …

Chronische spraakstoornissen:

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

  • neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen;
  • ziekte van Parkinson of Huntington;
  • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (MS, ALS, …);
  • hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar.

Terugbetaling?

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20180101.pdf

Contact:

Mevr. Hilde Brichau

hildebr@mcdb.be of hildebrichau@gmail.com

Mobiel: +32(0)477413899