oktober 3, 2016

Kinder kinesitherapie

Bel: 0473/22.84.12
Email:charlotte@mcdb.be

Bij mij kunnen patiënten terecht voor

– Psychomotoriek
– Leermoeilijkheden bij:

  1. verstandelijke handicap
  2. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  3. DCD (Developmental Coördination Disorder of ontwikkelingsdyspraxie coördinatiestoornis)
  4. lateralisatiestoornissen
  5. affectieve relatiestoornissen (normaal begaafde kinderen met gestoord gevoelsleven; agressieve, angstige, ongedurige kinderen)
  6. tekort aan motorische ervaring (b.v. na lange hospitalisatie)
  7. ongunstige sociaal-culturele achtergrond  

– Relaxatie therapie
– Ademhalingskine
– Perinatale kine
– Algemene revalidatie

Terugbetaling?

De kinesist is geconventioneerd bij het RIZIV. De behandeling wordt dus, op medisch voorschrift, (gedeeltelijk) terugbetaald door uw mutualiteit. Voor meer informatie: www.riziv.fgov.be/insurer/nl/rate/index.htm

Contact:

U kunt contact opnemen via E-mail met charlotte@mcdb.be
Of u kunt online een afspraak boeken op deze website.