februari 26, 2015

Logopedie


Aanbod
Logopedische sessies van 30 of 60 minuten voor kinderen, tieners en volwassenen.

Mevr. Hilde Brichau is een logopediste gespecialiseerd in leerstoornissen, afasie en neurologische stoornissen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Leerstoornissen:

  • Dyslexie : blijvende moeilijkheden bij lezen en spelling.
  • Dyscalculie : blijvende moeilijkheden bij rekenen en wiskunde.
  • Dyspraxie : blijvende moeilijkheden met fijne en grove motorische vaardigheden.
  • ADD – ADHD : gebrek aan concentratie met of zonder hyperactiviteit.

Taalontwikkelingsstoornis:

Blijvende stoornis in taalwerking en/of taalproductie. Het zijn moeilijkheden bij het begrijpen en het verwoorden wat men wilt vertellen.

Afasie:

Een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, …

Chronische spraakstoornissen:

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

  • neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen;
  • ziekte van Parkinson of Huntington;
  • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (MS, ALS, …);
  • hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar.

Terugbetaling?

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20180101.pdf

Contact:

Mevr. Hilde Brichau

hildebr@mcdb.be of hildebrichau@gmail.com

Mobiel: +32(0)477413899